Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Profil spoločnosti

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., vznikla 31.12.2009 zápisom do Obchodného registra SR. Vytvorenie novej projektovej spoločnosti odsúhlasila Európska komisia a následne aj vláda SR, ktorá na svojom zasadnutí dňa 9.12.2009 svojím uznesením č. 893/2009 schválila návrh na založenie obchodnej spoločnosti JESS. Vytvorením spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., sa otvoril priestor pre prípravu projektu výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.,  je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), ktorá vlastní 51% podiel a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49% akcií spoločnosti.

Partnerov projektu spája spoločná minulosť. ČR a SR mali až do roku 1993 spoločnú energetickú sústavu. Obe krajiny na svojich územiach spoločne budovali jadrové elektrárne na báze tlakovodných reaktorov (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Mochovce, Temelín), majú stále podobnú skladbu energetických zdrojov, legislatívne a regulačné prostredie, ako aj pretrvávajúce obchodné a personálne väzby.

Základné imanie spoločnosti bolo stanovené na 216 357 000 EUR. Manažérska kontrola podľa dohody oboch partnerov funguje na princípe rovnosti a konsenzu oboch partnerov.