Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Manažment spoločnosti

Ing. Ján Červenák

generálny riaditeľ

Je absolventom Fakulty ekonomiky riadenia výrobných odvetví na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Od roku 1980 pracoval v Slovenských energetických strojárňach, a. s., v Tlmačoch na ekonomických pozíciách. V rokoch 1996 až 1999 pôsobil na Ústrednom daňovom riaditeľstve Slovenskej republiky v Banskej Bystrici vo funkcii námestníka generálneho riaditeľa pre sekciu informatiky a vnútornej správy. V období rokov 1999 až 2003 bol riaditeľom ekonomicko-obchodného úseku SES TVP v Želiezovciach a riaditeľom spoločnosti Fajne v Tlmačoch. Od roku 2003 na Daňovom riaditeľstve SR v Banskej Bystrici vykonával funkciu námestníka generálneho riaditeľa pre sekciu všeobecnej správy. V spoločnosti JESS, od jej vzniku, zastával funkciu člena predstavenstva a riaditeľa úseku ekonomiky a financovania. Od júla 2014 pôsobí vo vedení spoločnosti na poste generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva.

 

Ing. Tomáš Vavruška

riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality

V roku 1992 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Trnave, odbor strojná technológia so špecializáciou na automatizáciu a robotizáciu technologických procesov. V roku 1995 nastúpil ako technik realizácie investičnej výstavby v Slovenských elektrárňach, a. s., s pôsobiskom v Atómových elektrárňach Bohunice. O dva roky neskôr pracoval v odbore prevádzky jadrovej elektrárne V1 na poste operátora sekundárneho okruhu a od roku 2000 bol operátorom primárneho okruhu. V rokoch 2008 – 2009 vykonával v spoločnosti JAVYS, a. s., funkcie vedúceho odboru správy strojnej technológie V1 a riaditeľa sekcie správy majetku V1. V spoločnosti JESS pôsobí ako riaditeľ úseku bezpečnosti a kvality.

 

Ing. Andrej Jahnátek, PhD., MBA

riaditeľ úseku ekonomiky a financovania

Je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, kde v roku 2009 ukončil doktorandské štúdium. Na fakulte ďalej pôsobil na pozícií odborného asistenta a riešiteľa čiastočných úloh rozvoja vedy a techniky. V roku 2009 pôsobil aj v spoločnosti ČEZ, a.s. na podpore projektov útvaru F+A. V roku 2014 bol predstavenstvom spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s. poverený na výkon funkcie riaditeľa úseku ekonomiky a financovania. Od februára 2017 pôsobí v spoločnosti ako riaditeľ úseku ekonomiky a financovania.