Akcionári

Jadrová a vyraďovacia spoločnosťSkupina ČEZ

Tlačové správy


MŽP SR vydalo kladné záverečné stanovisko k projektu nového jadrového zdroja
15.04.2016

Spoločnosť JESS predložila Správu o hodnotení vplyvov NJZ na životné prostredie
09.09.2015

Spoločnosti JESS bol doručený požadovaný ROZSAH HODNOTENIA EIA pre NJZ
02.06.2014

Spoločnosť JESS predložila ZÁMER k novému jadrovému zdroju
13.03.2014

Ľudia súhlasia s výstavbou nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc, chcú energetickú sebestačnosť
20.01.2014

Projekt prípravy nového jadrového zdroja pokračuje podľa schváleného časového harmonogramu
26.09.2013

Spoločnosť JESS pravidelne komunikuje projekt výstavby Nového jadrového zdroja s verejnosťou
17.04.2013

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s., začala analyzovať Štúdiu realizovateľnosti
27.09.2012

Skupina ČEZ víta dnes podpísané memorandum o spolupráci českého a slovenského energetického sektoru
17.12.2008

JAVYS a ČEZ postavia novú jadrovú elektráreň na Slovensku
29.05.2009

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. zapísaná v Obchodnom registri
02.02.2010

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum verejnej mienky: V regióne Jaslovských Bohuníc stúpa podpora jadrovej energie
03.06.2010