Jedinečná energia
slúžiaca Slovensku

Krátko o nás

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS), zaregistrovaná 31.12.2009, predstavuje kľúčový krok k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Spoločnosť je podnikom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), vlastniacej 51% podiel a českej skupiny ČEZ s 49% akcií. Ich spolupráca odráža spoločnú históriu a silné energetické väzby medzi ČR a SR.

Projekt Nový jadrový zdroj

Proces umiestňovania jadrového zariadenia podľa Atómového zákona nasleduje po úspešnom posúdení vplyvu NJZ na životné prostredie (EIA) z roku 2016.

Projekty OZE

Tento projekt je v súlade so záujmami Slovenskej republiky vyrábať v budúcnosti elektrickú energiu z bezkarbónových zdrojov ako odozvou na súčasné klimatické zmeny vo svete.

Jadrová energetika

Fotovoltika

Veterné parky

Vodíkové hospodárstvo

Dôvody

Prečo nový jadrový zdroj

Význam nového jadrového zdroja pre SR
Potreba nového jadrového zdroja

Nový jadrový zdroj v Slovenskej republike (SR) je kľúčový pre zaistenie energetickej bezpečnosti v oblasti výroby elektrickej energie. Tento zdroj umožní SR splniť záväzky v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov a zabezpečiť spoľahlivú dodávku elektrickej energie z vlastných zdrojov.

Rast HDP a spotreba elektriny

V krajinách Európskej únie je jasne vidieť závislosť medzi hrubým domácim produktom a spotrebou elektrickej energie na jedného obyvateľa. Pre Slovensko je predpokladaný rast HDP, čo znamená, že bude potrebné zaistiť dostatočné nové zdroje elektrickej energie.

Význam obnoviteľných zdrojov

Obnoviteľné zdroje elektrickej energie budú v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu. Ich premenný charakter produkcie však neumožňuje pokrývanie základného pásma spotreby elektrickej energie na Slovensku.

Nový jadrový zdroj a energetická bezpečnosť

Bez nového jadrového zdroja by Slovensko mohlo čeliť nedostatku výrobných kapacít elektrickej energie okolo roku 2035. Nová jadrová elektráreň v lokalite Jaslovské Bohunice bude predstavovať spoľahlivý a bezpečný zdroj elektrickej energie, čím prispieva k energetickej bezpečnosti krajiny.

KTO SME

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. (JESS), zaregistrovaná 31.12.2009, predstavuje kľúčový krok k výstavbe nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Spoločnosť je podnikom Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), vlastniacej 51% podiel a českej skupiny ČEZ s 49% akcií. Ich spolupráca odráža spoločnú históriu a silné energetické väzby medzi ČR a SR.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.