Dokumenty

Etický kódex obchodnej spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a.s.

Správa o hodnotení

Správa o hodnotení vplyvov Nového jadrového zdroja na životné prostredie.

Rozsah hodnotenia

Zámer pre navrhovanú časť

Prvý dokument spracovaný v procese posudzovania vplyvov projektu na životné prostredie v súlade so zákonom č.24/2006.

Akcionárska zmluva

Akcionárska zmluva medzi spoločnosťami Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., a ČEZ Bohunice a. s., o príprave a realizácii projektu výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.
Zmluva stanovuje základné podmienky a princípy spolupráce pri realizácii projektu a upravuje vzájomné vzťahy súvisiace s akcionárskou účasťou oboch akcionárov. Zmluva bola podpísaná 29. mája 2009 v Prahe.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., stanovujú pre dodávateľov základné podmienky, ktorými sa riadi zmluvný obchodný vzťah uzavretý formou Objednávky.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou a prílohou každej Objednávky vystavenej spoločnosťou Jadrová energetická spoločnosť Slovenska a. s.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.