Časový plán

V rámci Štúdie realizovateľnosti boli analyzované činnosti, príslušná legislatíva, vrátane trvania aktivít a vzájomných väzieb, predpokladanej doby potrebnej pre inžinierske práce, vstupné údaje z informačných balíčkov poskytnutých potenciálnymi dodávateľmi a vstupné údaje z ostatných kapitol štúdie realizovateľnosti.

Na základe tejto analýzy boli vypracované scenáre pre tvorbu časových plánov predprípravnej a prípravnej etapy projektu. Jednotlivé scenáre zohľadňujú možnosti financovania projektu, dodávateľského systému, objednávania komponentov s dlhou dobou dodania a blokového usporiadania.

Podľa súčasných znalostí a za predpokladu plnenia kľúčových míľnikov Projektu sa očakáva spustenie prvého bloku do skúšobnej prevádzky po roku 2039.

thumbtack calendar concept busy appointment meeting reminder
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.