Spoločnosť JESS sa stala členom Európskej aliancie pre malé modulárne reaktory

Dňa 30. apríla 2024 spoločnosť JESS oficiálne obdržala potvrdenie o členstve v Európskej aliancii pre malé modulárne reaktory (European Industrial Alliance on SMRs).

O Európskej aliancii pre malé modulárne reaktory

Európska aliancia pre malé modulárne reaktory (SMRs) je iniciatíva, ktorá zahŕňa 11 členských štátov. Jej cieľom je urýchliť vývoj a nasadenie malých modulárnych reaktorov a rozvoj celého dodávateľského reťazca v Európe. Aliancia vytvára príležitosť pre firmy špecializované na jadrovú energetiku, výskumné pracoviská a mimovládne organizácie, aby sa zapojili do prvých výziev.

Výhody malých modulárnych reaktorov

Malé modulárne reaktory (SMRs) sa vyznačujú menšou veľkosťou a väčšou flexibilitou pri umiestňovaní. Plánuje sa, že prvé reaktory budú spustené do roku 2030 a budú dodržiavať najvyššie štandardy bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti. SMRs sú považované za kľúčový nástroj na dosiahnutie 90% zníženia emisií uhlíka do roku 2040 a zároveň na zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti európskeho hospodárstva.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.