Financovanie

Účelom tejto časti Štúdie realizovateľnosti bolo identifikovať a analyzovať potenciálne štruktúry financovania, aplikovateľné pre projekt NJZ a popísať výhody a nevýhody každej takejto štruktúry vo vzťahu k možným obmedzeniam v súčasnom ekonomickom a legislatívnom prostredí.

Významné vklady kapitálu počas realizácie projektu budú nevyhnutné. Vzhľadom na fakt, že JESS je projektovou spoločnosťou bez finančnej histórie, na zabezpečenie externého financovania môže vzniknúť situácia, že existujúci sponzori budú musieť poskytnúť projektu NJZ dodatočnú podporu alebo ručenie. Obaja existujúci akcionári by mali zvážiť potrebu financovania (hlavne vo fázach prípravy a výstavby) a vyhodnotiť svoju pripravenosť a schopnosť získať finančné zdroje v požadovaných objemoch.

close up five rows coins
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.