História jadrovej energetiky v SR a ČR

Historické väzby slovenskej a českej energetiky a jadrového priemyslu oboch krajín sú jedny z najužších v celej Európe.

Oboch partnerov projektu výstavby nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovských Bohuníc, spoločnosť JAVYS a energetickú skupinu ČEZ tak spája bohatá spoločná minulosť. Jadrová energetika v SR a ČR bola budovaná na základe jednotného jadrového programu v bývalom Československu. SR  a ČR tak mali až do roku 1993 spoločnú energetickú sústavu. Obe krajiny na svojich územiach spoločne budovali tlakovodné jadrové reaktory (J.Bohunice, Dukovany, Temelín, Mochovce). Obe krajiny majú stále podobnú skladbu energetických zdrojov, legislatívne a regulačné prostredie, ale aj pretrvávajúce obchodné a personálne väzby, čo sú atribúty, ktoré je možno naplno zúročiť v pripravovanom projekte výstavby novej jadrovej elektrárne. 

data web fotogalerie historia v1 02 12.fill .x1280.y968.r0.q85.nr1 .me2 .bcE0E0E0.offset x50.offset y50
Jadrová elektráreň A1 v Jaslovských Bohuniciach

Jadrová elektráreň A1 v Jaslovských Bohuniciach

Éra jadrovej energetiky v bývalom Československu sa začala v auguste 1958 výstavbou výskumno-vývojovej jadrovej elektrárne A1 v Jaslovských Bohuniciach s ťažkovodným reaktorom KS 150 s prírodným uránom ako palivom, chladeným oxidom uhličitým. Blok bol v prevádzke od októbra 1972 do februára 1977 odkedy je v štádiu vyraďovania. V súčasnosti je JE A1 v II. etape vyraďovania.

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach

Samotná výstavba jadrovej elektrárne V1 s reaktormi VVER 440 typu V 230 v Jaslovských Bohuniciach sa začala 24. apríla 1972. Prvý blok JE V1 bol uvedený do skúšobnej prevádzky v decembri 1978 a druhý blok v marci 1980. Na základe uznesenia vlády SR č. 801/1999 a v súlade so zmluvou o pristúpení k Európskej únii bol 1. blok JE V1 definitívne odstavený z komerčnej prevádzky 31. 12. 2006 a 2. blok 31. 12. 2008. Jadrová elektráreň V1 je v účasnosti v I. etape vyraďovania z prevádzky.

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach
Jadrová elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach

Jadrová elektráreň V2 v Jaslovských Bohuniciach

V priebehu výstavby JE V1 sa z dôvodu očakávaného deficitu v energetickej bilancii Slovenska rozhodlo o výstavbe JE V2 ako tretieho a štvrtého bloku elektrárne. Jadrová elektráreň V2 sa začala budovať v roku 1976 a je zdokonaleným typom VVER 440 s reaktormi V 213.

Atómová elektráreň Mochovce

Výstavba elektrárne Mochovce začala v júny v roku 1981. Projekt bol plánovaný pre výstavbu štvorblokovej elektrárne. V roku 1998 bol do prevádzky uvedený prvý blok a o dva roky neskôr aj druhý blok jadrovej elektrárne, oba s tlakovodným reaktorom typu VVER 440 / V-213. Výstavba druhého a tretieho bloku bola v roku 1992 pozastavená a následne v roku 2008 znova spustená. V roku 2009 prvé dva bloky prvý raz v histórii prekročili výrobu 7 TWh elektriny v priebehu jedného roka.

Atómová elektráreň Mochovce
Jadrová elektráreň Dukovany

V Českej republike sú v prevádzke dve jadrové elektrárne, Temelín a Dukovany. Obe prevádzkuje spoločnosť ČEZ.


Jadrová elektráreň Dukovany

Jadrová elektráreň bola uvedená do prevádzky na plný výkon roku 1987. Do českej rozvodnej elektrickej siete dodáva každoročne viac než 12 mld. kilowatthodin elektrickej energie. V praxi to znamená, že každá piata žiarivka v ČR spotrebováva energiu práve z tejto elektrárne. Jadrová elektráreň Dukovany má 4 bloky VVER 440 a v súčasnej dobe sa pripravuje výstavba 5. bloku s dispozičnou rezervou pre plánovaný 6.blok. V roku 2024/2025 sa očakáva podpis zmluvy s vybraným dodávateľom technológie NJZ v rámci prebiehajúceho výberového konania pre 5.blok. Harmonogram výstavby je nastavený s cieľom uviesť 5.blok do prevádzky v roku 2036.

Jadrová elektráreň Temelín

O výstavbe JE Temelín sa rozhodlo v roku 1980. Na základe rozhodnutia porevolučnej federálnej vlády v roku 1990 boli z plánovaných štyroch blokov elektrárne Temelín  dokončené len prvé dva. S ohľadom na zrušené výberové konanie na dostavbu 3. a.4. bloku v Temelíne a priority prípravy nového jadrového zdroja v Dukovanoch sa naďalej pripravujú v lokalite projekty dostavby 3. a 4. bloku. Pre oba pripravované bloky je platné záverečné stanovisko EIA a tiež je platné povolenie pre umiestnenie podľa Atómového zákona ČR. Súčasne sa v lokalite Temelín zvažuje  pilotné nasadenie projektu SMR (small modular reactor).

Jadrová elektráreň Temelín

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.