Politiky

Pre napĺňanie vízie a poslania spoločnosti jej vedenie schválilo 3 základné súbory zásad a princípov fungovania spoločnosti: Politiku kvality, Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a Environmentálnu politiku.

Integrovaný systém manažérstva (ISM spoločnosti JESS, a.s. je budovaný na základe požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a súvisiacich právnych predpisov zameraných na zvyšovanie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení, na ochranu životného prostredia a na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Predmet činností a služieb JESS, na ktorý sa vzťahuje uplatnený ISM je v súlade s predmetom obchodnej činnosti spoločnosti so zameraním na prípravu projektu NJZ a OZE.  

Politika kvality

Politika kvality definuje systém manažérstva kvality, teda zásady v oblasti jej zabezpečovania. Systém manažérstva kvality je súčasťou integrovaného systému manažérstva spoločnosti a je základným nástrojom jej riadenia.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci definuje princípy, ktorých cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a ostatných osôb nachádzajúcich sa v priestoroch a na pracoviskách spoločnosti.

Environmentálna politika

Environmentálna politika predstavuje súbor zásad z oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sa spoločnosť a každý jej zamestnanec zaväzuje dodržiavať pri napĺňaní vízie a poslania spoločnosti.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.