Vízia a poslanie

Víziou spoločnosti je:

podieľať sa na dekarbonizácii energetiky SR formou:

  • realizácie modernej jadrovej elektrárne s cieľom čo najskôr bezpečne a efektívne vyrábať bez emisnú elektrickú energiu,
  • príspevku k zvýšeniu podielu elektrickej energie vyrobenej v Slovenskej republike z obnoviteľných zdrojov
  • implementácie inovatívnych riešení pre energetiku ohľaduplných k životnému prostrediu.

Poslaním spoločnosti je zabezpečiť realizáciu všetkých etáp projektu novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice a projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Projekt Nového jadrového zdroja (NJZ) zabezpečíme s prihliadnutím

  • na maximálnu bezpečnosť,
  • na minimálny vplyv na životné prostredie,
  • na energetickú bezpečnosť Slovenska a
  • na ekonomickú efektívnosť.

V súlade so záujmom Slovenskej republiky vyrábať v budúcnosti elektrickú energiu z bezkarbónových zdrojov ako odozvou na súčasné klimatické zmeny vo svete, vláda SR schválila dňa 08.09.2021 návrh na rozšírenie predmetu podnikania obchodnej spoločnosti JESS o činnosti v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroby vodíka.

nuclear power plant concept industry technology energy crisis increasing energy prices russia s war ukraine dukovany czech republic
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.