Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobnosť je vymedzená Stanovami spoločnosti.

Vyhlásenie z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30. 6. 2020

Obchodná spoločnosť Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s., v súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, uverejňuje výsledky hlasovania z riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 30. júna 2020 v sídle spoločnosti.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári, ktorí spoločne upísali 7 211 900 ks zaknihovaných kmeňových akcií znejúcich na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 30,- EUR, čo v pomere k výške základného imania spoločnosti predstavuje spoločne 100 % účasť akcionárov.

Za všetky jednotlivé návrhy uznesení bolo na valnom zhromaždení odovzdaných 100 % hlasov všetkých akcionárov. Nikto sa nezdržal hlasovania. Na základe uvedeného možno konštatovať, že bolo odovzdaných 100 % platných hlasov, odovzdané platné hlasy predstavujú 7 211 900 ks akcií a 100 % časť základného imania spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.