JAVYS a ČEZ postavia novú jadrovú elektráreň na Slovensku

Spoločná tlačová správa energetických spoločností JAVYS a ČEZ

Praha 29. mája 2009 – Zástupcovia energetických spoločností JAVYS a ČEZ dnes pri príležitosti 4. zasadania Európskeho jadrového fóra podpísali akcionársku zmluvu, ktorá umožní založenie spoločného podniku na výstavbu novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice na Slovensku.

„Historické väzby, ktoré majú slovenská a česká energetika a jadrový priemysel oboch krajín vôbec, sú iste jedny z najužších v celej Európe. Dnešným dňom tieto väzby ďalej posilníme novým projektom výstavby jadrovej elektrárne, ktorá navyše významne prispeje k posilneniu energetickej nezávislosti Slovenska a významne zmierni deficit výrobných kapacít elektriny na Slovensku,“ povedal Ján Valko, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ JAVYS.

„Je pre nás cťou byť partnerom, ktorého si slovenská vláda vybrala na výstavbu jadrového zdroja na Slovensku. Dnešný podpis akcionárskej zmluvy otvára ďalší z projektov, ktorým sa na Slovensku môžeme viacej angažovať v energetickom sektore. Jadrová energetika je navyše zdrojom vysoko ekologickým i ekonomickým, obe krajiny dlhodobo jadrovú energetiku využívajú a disponujú vynikajúcimi odborníkmi na túto oblasť, toto partnerstvo tak prinesie synergiu pre obe strany,“ dodal Martin Roman, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ČEZ.

V spoločnom podniku bude mať JAVYS 51 % podiel, Skupina ČEZ bude vlastniť 49 %. Manažérska kontrola spoločnosti bude fungovať na princípe rovnosti oboch partnerov, ktorý sa premieta do všetkých orgánov spoločnosti, predseda predstavenstva bude však volený medzi zástupcami JAVYS.

Harmonogram projektu bude stanovený po dokončení štúdie uskutočniteľnosti v roku 2010. Účelom štúdie uskutočniteľnosti je preskúmanie podmienok lokality, zhodnotenie vhodnosti jednotlivých dostupných technológií pre danú lokalitu, popis organizácie projektu či obchodné zabezpečenie, financovanie a ekonomické hodnotenie projektu.

Pri definovaní technických parametrov projektu sa bude dbať na možnosť využitia synergií v čo najväčšej možnej miere. Z toho dôvodu celý projekt vychádza z týchto základných technických predpokladov: v projekte bude využitý tlakovodný reaktor spĺňajúci požiadavky slovenskej legislatívy, licencovaný v krajinách EÚ.

Jadrová energetika v ČR i na Slovensku bola budovaná na základe jednotného jadrového programu vo vtedajšom Československu. Od tej doby sa datuje úzka neprerušená spolupráca medzi jadrovými expertmi oboch krajín, ktorá sa zúročí v pripravovanom projekte výstavby jadrovej elektrárne. V rámci vtedajšieho československého jadrového programu boli vybudované jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach (SR) a v Dukovanoch (ČR) a zároveň začala výstavba elektrární v Temelíne (ČR) a v Mochovciach (SR). Dva bloky v lokalite Temelín (ČR) dostaval ČEZ po roku 2000, Slovenské elektrárne uviedli do prevádzky 2 bloky v lokalite Mochovce (SR) na konci 90-tych rokov. V minulom roku bolo rozhodnuté o dostavbe 3. a 4. jadrového bloku v Mochovciach.

Kontakty pre médiá

JAVYS
Ing. Dobroslav Dobák
hovorca
Tel.:   +421 2/48262 259 (33/531 2259)
Mobil: +421(0)910 834 349
Mail: dobak.dobroslav@javys.sk

Skupina ČEZ
Eva Nováková
hovorkyňa
Tel.: +420 211 042 291
Mobil: +420 606 740 479
Mail: eva.novakova@cez.cz

Skupina ČEZ okrem domácej Českej republiky podniká vo viac ako desiatke krajín strednej a juhovýchodnej Európy. ČEZ patrí medzi desať najsilnejších európskych energetických spoločností, má viac než 8 miliónov zákazníkov a elektrinu vyrába z portfólia elektrární s celkovým výkonom presahujúcim 14 300 MW. Prevádzkuje 2 jadrové elektrárne v Českej republike a zároveň je členom konzorcia pre výstavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Černavoda v Rumunsku. Na Slovensku je Skupina ČEZ najväčším alternatívnym dodávateľom elektriny, v oblasti výroby elektriny tu pripravuje spoločne so skupinou MOL výstavbu 800 MW paroplynového cyklu.

JAVYS vykonáva aktivity tzv. záverečnej časti jadrovej energetiky. Realizuje ukončovanie prevádzky jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach a pripravuje jej likvidáciu, vyraďuje prvú československú jadrovú elektráreň A1, skladuje, upravuje, spracováva a ukladá rádioaktívne odpady, prepravuje rádioaktívne odpady a vyhorené jadrové palivo, ktoré tiež skladuje. Dnešný podpis zmluvy dokladuje účasť JAVYSu na energetických projektoch v súlade so Stratégiou energetickej bezpečnosti Slovenska.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.