Lokalitné aspekty

Lokalitné aspekty a infraštruktúra pre NJZ

V oblasti lokalitných aspektov boli získané doplňujúce dáta o seizmickom ohrození lokality NJZ a historických zemetraseniach pomocou prvotného výskumu stability svahov v okolí epicentier týchto zemetrasení a lokality samotnej.  Po namodelovaní vhodných lokalít a doplnení dostupných mechanických vlastností pôd, ktoré sa na nich nachádzajú, boli stanovené horné limity účinkov historických zemetrasení. Výsledky dokázali perspektívu pokračovania takéhoto výskumu po doplnení vstupných údajov. Pre toto pokračovanie bol vypracovaný projekt geologickej úlohy.

V oblasti koncepcie vodného hospodárstva NJZ odštartovali činnosti, ktoré sú zamerané na ďalšie spresnenie dokumentácie vybraných úsekov prívodu surovej vody a odvodu odpadových vôd. Jedným z hlavných cieľov je poskytnutie vhodných podkladov pre zapracovanie projektu NJZ do územných plánov miest a obcí. Práce naplno začnú na začiatku roku 2022.

V súvislosti s činnosťami na projektoch súvisiacich a vyvolaných investícií pre NJZ bola urobená aktualizácia dokumentu Koncepcia súvisiacich a vyvolaných investícií pre projekt NJZ za účelom doplnenia nových informácií z lokality. Táto aktualizácia bude robená aj v nasledovných obdobiach v súvislosti s rozvojom ďalších aktivít spoločnosti.

V oblasti infraštruktúry boli práce sústredené na prípravu prieskumných prác v hlavných koridoroch určených pre privádzanie a odvádzanie vôd z lokality NJZ.

vs 2015 jess sk web 1
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.