Súlad projektu s ÚPN

Proces zapracovania Projektu NJZ do územných plánov miest a obcí

Jednou z podmienok povoľovacieho procesu je potvrdenie súladu Projektu NJZ s územnými plánmi (ÚPN) miest a obcí dotknutých Projektom NJZ. V roku 2021 pokračoval proces implementácie Projektu NJZ do ÚPN v meste Piešťany a v obciach Červeník, Malženice a Dubovany.V obci Červeník a v meste Piešťany bol Projekt NJZ úspešne implementovaný do ÚPN. V obciach Jaslovské Bohunice, Zavar a Bučany, v ktorých bola už v predchádzajúcom období predložená žiadosť JESS, je predpoklad začatia procesu implementácie v roku 2022. K termínu 31.12. 2021 je Projekt NJZ zapracovaný v ÚPN v desiatich mestách a obciach z celkového počtu devätnásť. Nakoľko zvyšné štyri obce Radošovce, Pečeňady, Ratkovce a Váhovce v súčasnosti nemajú spracované ÚPN, JESS s obcami naďalej aktívne komunikuje s cieľom podporiť tvorbu nových ÚPN v týchto obciach.

Zámerom je implementácia Projektu NJZ do ÚPN všetkých dotknutých miest a obcí v čo najkratšom termíne. Súbežne je monitorovaný stav ÚPN regiónu Trnavského samosprávneho kraja, v prípade požiadavky na jeho aktualizáciu je JESS pripravený požiadať o implementovanie aktuálnych podkladov Projektu NJZ do tejto nadradenej územnoplánovacej dokumentácie.

hands engineer working blueprint construction concept engineering tools vintage tone retro filter effect soft focus selective focus
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.