Umiestnenie jadrového zdroja

Spracovávanie dokumentácie k súhlasu na umiestenie JZ podľa Atómového zákona

Novelizácia AZ v roku 2021 umožnila začať v plnom rozsahu spracovanie Dokumentácie podľa Prílohy č.1 bodu A , AZ využitím „obálkového prístupu“ tj. bez výberu konkrétnej technológie NJZ tak, aby začiatkom roka 2023 bola podaná žiadosť o povolenie na umiestnenie NJZ podľa novelizovaného AZ.

V súčinnosti s vybraným externým spracovateľom boli spracované podkladové štúdie pre návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, projektového zámeru fyzikálno-technického riešenia v úrovni zadávacieho projektu a priebežne pokračovalo a ďalej bude pokračovať s využitím súčinnosti akcionárov spracovanie podkladov a kapitol ostatných častí Dokumentácie. Súčasne s ÚJD SR prebiehala komunikácia k príprave tejto Dokumentácie podľa AZ.

Uskutočnili sa tiež rokovania so zástupcami ÚVZ SR s cieľom vyjasnenia obsahu a rozsahu dokumentácie požadovanej ÚVZ SR k jednotlivým etapám procesu umiestňovania NJZ v zmysle Zákona č. 87/2018 o radiačnej ochrane.

cooling towers nuclear power plant beautiful landscape nuclear power station dukovany
Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.