Spoločnosť JESS pravidelne komunikuje projekt výstavby Nového jadrového zdroja s verejnosťou

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska od svojho vzniku pravidelne komunikuje projekt prípravy výstavby nového jadrového zdroja so zástupcami samospráv. K tomuto účelu slúžia okrem iného aj pravidelné stretnutia členov Občianskej informačnej komisie (OIK) Bohunice, ktorá je organizačnou zložkou Združenia miest a obcí (ZMO) región JE Jaslovské Bohunice,  s vedením spoločnosti.  Členmi OIK sú okrem zástupcov spoločnosti JESS tiež zástupcovia samospráv nachádzajúcich sa v blízkosti jadrových zariadení, spolu so zástupcami spoločností JAVYS a Slovenských elektrární, člena skupiny ENEL.

Spoločnosť JESS zároveň iniciatívne vytvára priestor na diskusiu o aktualitách i budúcnosti jadrovej energetiky v regióne. Všetci členovia ZMO sa mali možnosť v novembri 2012 zúčastniť na odbornom seminári na tému „Aktuálne projekty v jadrovoenergetickej lokalite Jaslovské Bohunice“. O zmysluplnosti takýchto stretnutí svedčí aj fakt, že spomínaného seminára sa zúčastnilo približne 50 starostov a primátorov, ktorí na tému jadro v regióne, kládli otázky  nielen zástupcom spoločnosti JESS, ale aj predstaviteľom Slovenských elektrární, spoločnosti JAVYS, ako aj Úradu jadrového dozoru SR. O každom míľniku v rámci  projektu sú samosprávy informované. Práve primátori a starostovia boli na stretnutí OIK Bohunice ako prví informovaní aj o záveroch Štúdie realizovateľnosti, týkajúcej sa projektu prípravy výstavby nového jadrového zdroja. 

V súvislosti s prípravou projektu nového jadrového zdroja sa samosprávy stanú už tento rok prirodzeným komunikačným partnerom v rámci procesu posudzovania  vplyvu projektu na životné prostredie, teda v rámci tzv. procesu EIA.

 Bolo by dobré si uvedomiť, že nový jadrový zdroj by mal byť „spoločným“ projektom spoločnosti JESS a zástupcov samospráv v jeho plánovanom okolí. Prítomnosť jadrového zdroja znamená pre samosprávy oporu, na ktorú sa môže spoľahnúť aj v horších časoch. Dostatočne silné spoločnosti dokážu vždy poskytnúť istotu trvalých pracovných miest, pravidelného príjmu, a to nielen pre zamestnancov, ale aj pre samosprávy vo forme daní, čím dochádza k zvyšovaniu životnej úrovne v celom regióne. Nezanedbateľné financie následne smerujú aj na podporu zdravotníctva, školstva, či kultúry a činnosť miestnych organizácií.

 Zástupcovia spoločnosti JESS boli, sú a budú vždy pripravení diskutovať nielen so zástupcami jednotlivých samospráv, ale aj priamo s obyvateľmi na akékoľvek témy súvisiace s projektom nového jadrového zdroja.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.