Reprezentatívny kvantitatívny prieskum verejnej mienky: V regióne Jaslovských Bohuníc stúpa podpora jadrovej energie

U obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc postupne stúpa podpora jadrovej energie. Vyplýva to z porovnania reprezentatívnych prieskumov realizovaných agentúrou MARKANT v rokoch 2008 a 2010. Až 92% dospelých obyvateľov regiónu je v súčasnosti presvedčených, že Slovensko by malo byť energeticky sebestačné a nemalo by elektrinu dovážať. Je to o 5% viac ako v roku 2008. Najvýraznejší posun v názoroch nastal u obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc v otázke súhlasu s výstavbou novej jadrovej elektrárne v tejto lokalite.  S výstavbou nového jadrového zdroja súhlasí  60% obyvateľov dotknutého regiónu, čo je o takmer 13% viac, ako tomu bolo v roku 2008.

Oproti roku 2008 stúpol tiež podiel ľudí, ktorí považujú jadrovú energiu za bezpečnú. U respondentov z regiónu Jaslovských Bohuníc išlo o nárast zo 43% na takmer 50%. V rámci celoslovenskej populácie, bol tento nárast o niečo nižší, z 35% na necelých 38%. Nemení sa podiel Slovákov presvedčených o tom, že jadrová energia neznečisťuje životné prostredie. V roku 2008 aj 2010 to bolo 54% Slovákov.  Toto percento je o niečo nižšie u obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc. V porovnaní s rokom2008 poklesol ich súhlas s týmto názorom z 55% na 51%. Zaujímavosťou je, že stúpa počet ľudí v regióne v blízkosti jadrovej elektrárne, ktorých stále viac zaujíma téma jadrovej energie. V roku 2008 to bolo 36%, tento rok sa k pravidelnému sledovaniu informácií v médiách prihlásilo o 9% obyvateľov dotknutého regiónu viac, teda 45%.

Približne 74% obyvateľov regiónu zdieľa názor, že Slovensko by malo investovať do výroby  elektrickej energie, aby sa vzhľadom na svoju geografickú polohu mohlo stalo jej vývozcom. V porovnaní s rokom 2008 ide o 2%-ný nárast. Celoslovenské čísla sú v priemere nižšie.  Energetickú sebestačnosť  však považuje za dôležitú  viac než 85% oslovených Slovákov, čo je približne 2% pokles oproti roku 2008.  Necelých 62% oslovených súhlasí s predstavou našej krajiny v úlohe exportéra elektrickej energie. Rovnaký názor zdieľali v r. 2008 o necelé 3% Slovákov viac.

V rámci reprezentatívneho prieskumu realizovaného v apríli 2010 boli položené aj otázky, ktoré sa nenachádzali v predchádzajúcom prieskume, a teda nie je možné  v rámci nich sledovať posun v názoroch. Ide napríklad o názory súvisiace s témou výstavby novej jadrovej elektrárne. Až 84% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc spája rozhodnutie o výstavbe predovšetkým so zabezpečením stabilných dodávok elektrickej energie.  Rovnaký názor na účel projektu má takmer 76% populácie Slovenska.

Polovica respondentov pochádzajúcich z radov obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc súhlasí s tým, že prítomnosť jadrovej elektrárne v regióne prináša výhody pre jeho obyvateľov. Najčastejšie sú tieto výhody vnímané v podobe zvýšenia zamestnanosti (58%)a rozvojom konkrétnej obce (45%), kde bude jadrová elektráreň v činnosti.

Reprezentatívny kvantitatívny prieskum agentúry MARKANT sa uskutočnil v polovici apríla 2010 na  vzorke 803 respondentov z populácie celého Slovenska nad 18 rokov. V  prieskume  bolo tiež oslovených 250 respondentov priamo z regiónu Jaslovských Bohuníc. Prieskum bol vypracovaný pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť Slovenska a. s.

Vybrané výsledky porovnania reprezentatívnych prieskumov verejnej mienky v rokoch 2008 a 2010:

Téma: výstavba novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovských Bohuníc (JB). Súhlas s výstavbou v lokalite JB vyslovilo:
r. 2010: 62,4% obyvateľov SR a 59,8% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc
r. 2008: 49,3% obyvateľov SR a 47,1% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 

Nová jadrová elektráreň zabezpečí stabilitu dodávok elektrickej energie. S týmto názorom súhlasí:
r. 2010: 75,6% obyvateľov SR a 83,5% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc

Nová jadrová elektráreň zabezpečí energetickú sebestačnosť Slovenska. Túto myšlienku si osvojilo:
r. 2010: 71,1% obyvateľov SR a 79,1% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 

Téma: Jadrová energia je bezpečná voči okoliu. Je o tom presvedčených:
r. 2010: 37,9% obyvateľov SR a 49,8% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc
r.2008: 35% obyvateľov SR a 43% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 

Téma: Jadrová energia neznečisťuje životné prostredie. Myslí si to:
r. 2010: 54% obyvateľov SR a 51 % obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc
r. 2008:  54,2% obyvateľov SR a 55,2% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 

Téma: Sledovanie informácií o jadrovej energetike v médiách. Tieto informácie osobne sleduje:
r. 2010:  35% obyvateľov SR a 45% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc
r.2008:   32,9% obyvateľov SR a 35,7% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 

Téma: Slovensko by malo investovať do výroby elektrickej energie, aby sa mohlo vzhľadom na svoju geografickú polohu stať vývozcom. Rovnaký názor zdieľa:
r. 2010:  61,6% obyvateľov SR a 73,5% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 
r. 2008:  64,4% obyvateľov SR a 71,3% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 

Téma:  Energetická sebestačnosť Slovenska. Slovensko by malo mať výrobné kapacity, ktoré krajine zabezpečia pokrytie potrieb elektrickej energie bez nutnosti dovozu. Myslí si to:
r. 2010 : 85,5% obyvateľov SR a 92,4% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc
r. 2008:  87,8% obyvateľov SR a 87,5% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 

Téma: Blízkosť jadrovej elektrárne prináša výhody pre obyvateľov dotknutého regiónu.  S týmto názorom súhlasí:
r.2010: 51% obyvateľov SR a 49,7% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc

Tento názor nezdieľa:
r. 2010: 39,8% obyvateľov SR a 36,3% obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc 

Téma: Výhody plynúce z blízkosti jadrového zdroja podľa obyvateľov regiónu Jaslovských Bohuníc:
r. 2010:
zvýšenie zamestnanosti (58%), rozvoj konkrétnej obce, kde je JE v činnosti (45%), celkový rozvoj regiónu (37%), pozitívny vplyv na životnú úroveň obyvateľov regiónu (32%), pozitívny vplyv na oblasť zdravotnej starostlivosti (27%), pozitívny vplyv na oblasť sociálneho rozvoja (19%), pozitívny vplyv na oblasť kultúry a voľnočasových aktivít (19%), skvalitnenie životného prostredia (17%)

Ing. Dobroslav Dobák, hovorca, tlf.č. 0910 834 349

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site.